HipotekaOpis

Hipoteka

1) potocznie – Jedna z popularnych form zabezpieczenia kredytu,

2) Forma dokumentacji stanu zabezpieczenia roszczeń wierzyciela wobec dłużnika przez wpis w księdze wieczystej danej nieruchomości. Ustanowienie hipoteki wymaga formy aktu notarialnego, patrz też: kredyt hipoteczny.