Kredyt płatniczyOpis

Kredyt płatniczy rodzaj kredytu krótkoterminowego, którego cel określony został w umowie kredytowej. Nie należy mylić go z tzw. „kredytem odnawialnym”.