KredytOpis

Kredyt (kredyt jest przeciwieństwem depozytu- patrz depozyt) Kredytów udzielają głównie banki komercyjne. Kredyty udzielane są tym, którzy np. szukają środków/ pieniędzy na pokrycie bieżących wydatków. Kredyty umożliwiają też nabywanie większości mieszkań i zakup dóbr trwałego użytku, takich jak np. samochody. Zakup „na raty” jest niczym innym jak zakupem na kredyt.