Okres kredytowaniaOpis

Okres kredytowania określony w umowie kredytowej okres od chwili np. przekazania pieniędzy klientowi do ostatecznej spłaty kredytu.