Opłata manipulacyjnaOpis

Opłata manipulacyjna cena płacona za określoną usługę na przykład za wydanie zaświadczenia o stanie zadłużenia, sporządzenie historii rachunku itp.