PrzewalutowanieOpis

Przewalutowanie zmiana waluty rachunku bankowego na przykład z PLN na EURO lub odwrotnie prawie zawsze związana z potrzebą uregulowania opłaty manipulacyjnej.