Termin zapadalnościOpis

Termin zapadalności dzień, w którym – zgodnie z umową – klient winien spłacić kredyt lub inne zobowiązanie finansowe.