Umowa kredytowaOpis

Umowa kredytowa akt prawny, w postaci dokumentu papierowego ze stosownymi podpisami i pieczęciami, towarzyszący i potwierdzający udzielenie kredytu klientowi. Umowa sposób drobiazgowy określa zobowiązania banku wobec klienta i obowiązki klienta wobec banku.