ZastawOpis

Zastaw rzecz mająca wartość pieniężną zastawiana jako zabezpieczenie kredytu lub pożyczki.