ZobowiązanieOpis

Zobowiązanie stosunek prawny, w którym jedna strona (wierzyciel) może żądać od drugiej (dłużnika) określonego zachowania (świadczenia). Dłużnik obowiązany jest to świadczenie spełnić.