Zysk nettoOpis

Zysk netto zysk brutto firmy pomniejszony o podatek dochodowy.