Bank centralnyOpis

Bank centralny jest instytucją państwową, która zajmuje się emisją pieniądza i prowadzeniem polityki pieniężnej kraju. Najważniejszym zadaniem banku centralnego jest dbałość o wartość pieniądza i stabilność cen, czyli przeciwdziałanie narastaniu inflacji. W Polsce te funkcje pełni Narodowy Bank Polski (NBP).