Banki komercyjneOpis

Banki komercyjne to instytucje powołane do przyjmowania depozytów i udzielania kredytów.