GiełdaOpis

Giełda jest rynkiem, na którym sprzedaje się i kupuje aktywa finansowe lub inne towary. Giełda jest rynkiem zorganizowanym na zasadzie aukcji – nabywcą staje się ten, kto w momencie dokonania transakcji jest gotów zapłacić najwięcej za przedmiot notowań.