MakroekonomiaOpis

Makroekonomia jest dziedziną ekonomii, która zajmuje się gospodarką jako całością. Jej celem jest zrozumienie pełnego obrazu funkcjonowania gospodarki. Makroekonomia stara się więc odpowiedzieć na pytania:

• W jaki sposób społeczeństwo wytwarza dobra?
• W jaki sposób je dzieli?
• W jaki sposób działanie rządu i banku centralnego, czyli polityka gospodarcza, może wpłynąć na stan gospodarki?