MikroekonomiaOpis

Mikroekonomia jest częścią ekonomii, która zajmuje się ludzkimi zachowaniami i wyborami w odniesieniu do względnie małych podmiotów, takich jak gospodarstwa domowe, firmy, gałęzie przemysłu lub pojedyncze rynki. Dziedzina ta bada, w jaki sposób ludzie dokonują wyborów:

• Co konsumować, czyli jakie dobra zakupić, przy ograniczonych zasobach, aby osiągnąć maksymalną użyteczność, czyli zadowolenie z konsumpcji ?
• Co produkować, czyli jakie dobra wytwarzać i w jakiej ilości, po to by osiągnąć maksymalny zysk?