PodażOpis

Podaż to ilość towarów i usług, która przy danej cenie oferowana jest do sprzedaży przez producentów.