Popyt



Opis

Popyt to ilość towarów i usług, które przy danej cenie pragnie nabyć kupujący.