Wskaźnik Big MacaOpis

Wskaźnik Big Maca Lokalna cena hamburgera Big Mac w restauracji McDonalds przeliczona na dolary amerykańskie. Przyjmując, że Big Mac jest produktem standardowym, jego cena jego winna być taka sama na całym świecie. Okazuje się jednak, że ceny Big Maca znacznie się różnią pomiędzy krajami. W związku z tym porównanie ceny Big Maca dla dwóch krajów pozwala na wyrobienie poglądu odnośnie tego, jak się ma bieżący kurs walut tych krajów do kursu wynikającego z parytetu siły nabywczej, czyli kursu gwarantującego, że takie same koszyki dóbr kosztują w obu krajach tyle samo.