Archiwum dnia: 20 września, 2022


Интеграционно-рекреационное мероприятие „Польско-украинская интеграция глухих семей”

Включить контент на польском языке Интеграционные мероприятия для польских глухих семей и украинских глухих семей в изгнании, проживающих в Мазовецком воеводстве. Чтобы иметь возможность участвовать, достаточно, чтобы некоторые члены семьи были глухими – ребенок/дети или родитель/родители. Требования заполнение анкеты принятие правил мероприятия предоставление справки об инвалидности (польской или украинской) в […]

Biało-czerwona flaga Polski

Impreza integracyjno-rekreacyjna „Polsko-ukraińska integracja rodzin głuchych”

Treść w języku rosyjskim – wejdź   Imprezy integracyjne dla polskich rodzin głuchych oraz ukraińskich rodzin głuchych na uchodźctwie zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego. Aby móc wziąć udział, wystarczy, że część członków rodzin będzie głucha – dziecko/dzieci lub rodzic/rodzice.  Wymagania wypełnienie formularza zgłoszenia  akceptacja regulaminu imprezy dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności […]