Członkowie – składka i informacje dodatkowe


Zgodnie z Uchwałą nr 8/2023 Rady Głównej Polskiego Związku Głuchych z dn. 24 listopada 2023,
składka członkowska od 2024 r. będzie wynosiła 120zł rocznie.

 

Informacja dla Członków Koła Terenowego PZG w Warszawie:

Od 01.02.2024r. istnieje możliwość zapłacenia składki członkowskiej przelewem na subkonto bankowe
Koła Terenowego PZG w Warszawie – należące do Oddziału Mazowieckiego PZG.

Opłata: ROCZNA – 121 zł (120zł składka, 1zł naklejka – dostępna do odbioru),
PÓŁROCZNA – 61 zł (60zł 1/2 składki, 1zł naklejka – dostępna do późniejszego odbioru)

 

DANE DO PRZELEWU

Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki

Nr konta: 63 1160 2202 0000 0005 9975 3386

Tytuł przelewu:

Imię i nazwisko członka + rok / lata za które płacimy składkę + KT Warszawa

Przykład 1:

Jan Kowalski, 2024, KT Warszawa

Przykład 2:

Jan Kowalski, 2023 i 2024, KT Warszawa