Sprawozdania merytoryczne i finansowe Oddziału Mazowieckiego


Sprawozdanie finansowe jednostek podległych pod PZG Oddział Mazowiecki nie będących placówkami leczniczymi:

PZG Koło Terenowe w Warszawie i Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Warszawie, PZG Koło Terenowe w Płocku, Świetlica Środowiskowa w Mławie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Radomiu

za rok 2017

Sprawozdanie finansowe Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Radomiu będącą placówką leczniczą

za rok 2017

Łączone sprawozdanie finansowe i merytoryczne dla wszystkich jednostek podległych pod PZG Oddział Mazowiecki

za rok 2017