Klub Białostocka 4 (2021 – 2024)


 

Finansowanie zadania:
Miasto Stołeczne Warszawa

KLUB BIAŁOSTOCKA 4
od 03.12.2021 do 30.11.2024

Klub czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00, bez przerwy wakacyjnej.

Dopuszczamy prowadzenie części zajęć w soboty.

Zajęcia prowadzone w Klubie Białostocka 4:

 1. Wsparcie indywidualne – wsparcie w sprawach, których uczestnik nie może załatwić samodzielnie z powodu bariery językowej.
 2. Warsztaty komputerowe.
 3. Zajęcia edukacyjne – gry logiczne i towarzyskie.
 4. Poradnictwo psychologiczne.
 5. Zajęcia mające na celu umożliwienie i podtrzymywanie kontaktów społecznych.
 6. Spotkania środowiskowo- integracyjne.
 7. Warsztaty rękodzieła.
 8. Zajęcia kulinarne.
 9. Zajęcia mające na celu udział w aktywności kulturalnej, turystycznej.
 10. X muza – filmy tłumaczone na język migowy
 11. Zwiedzanie muzeów, wystaw.
 12. Wycieczki turystyczne.
 13. Ćwiczenia gimnastyczne.


Prowadzenie zajęć będą w formie stacjonarnym i zdalnym.

Film w polskim języku migowym (PJM)

- tłumaczenie w/w treści:

 

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z ustawą RODO

 

Przetwarzanie danych osobowych przez Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki