Kursy PJM (A1) Warszawa – szczegółowe informacje


Zapraszamy członków rodziny osoby głuchej, osoby mających w otoczeniu osób głuchych (w miejscu zamieszkania, miejscu pracy, i innych miejscach) oraz wolontariuszy na kursy polskiego języka migowego (PJM) na poziomie podstawowym ogólnym A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Zakres programowy 1 kursu polskiego języka migowego (PJM) poziom A1:

  • 1 godzina dydaktyczna: mity i fakty dotyczące osób głuchych i PJM,
  • 89 godzin dydaktycznych: opanowanie 650 znaków ideograficznych

języka migowego oraz technik ich używania zgodnie z zasadami PJM + egzamin.

Każdy uczestnik kursu PJM otrzyma płytę DVD z prezentacją multimedialną, która zawiera ćwiczenia językowe i słowniczek znaków migowych nauczanych w trakcie trwania kursu.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności komunikacyjne w PJM dla poziomu podstawowego A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Program kursu zatwierdzony przez Centrum Edukacji Języka Migowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Głuchych.Terminy (2019 r.):

12-13.10, 19-20.10
26-27.10, 09-10.11,
15-16.11,
23-24.11,
30.11-01.12, 07-08.12,
14-15.12

Soboty i niedziele w godz. 15:00 – 19:00

Ul Białostocka 4, 03-741 Warszawa (I piętro)

 


Formularz zgłoszeniowy – link.

Wypełniony formularz prosimy wysyłać na: bozenakunat@pzg.warszawa.pl