Oni odeszli, a My pamiętamy….


Ku czci Święta Zmarłych publikujemy listę aktywnych działaczy w warszawskim środowisku niesłyszących Polskiego Związku Głuchych i Stowarzyszenia Głuchoniemych “Opatrzności” wraz z ich zdjęciami. Wnieśli oni swoją ciężką pracą w to, co mamy dziś; dlatego należy pamiętać o Nich. Świeć Panie nad Ich duszą.