Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

II etap projektu „Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Głuchych”


Wraz z dniem 1 kwietnia 2018 rozpoczęliśmy II etap projektu „Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Głuchych w Warszawie.
Poradnictwo socjalno-prawne, psychologiczne, zajęcia indywidualne i grupowe.”

Zasady udzielania wsparcia w ramach w/w projektu nie uległa zmianie. 

 


Projekt „Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Warszawie”
Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).