Zajęcia na świetlicy – prelekcje, zabawy


Jak wiadomo, na naszej świetlicy na okrągło są organizowane zajęcia, prelekcje, spotkania z uczestnikami. Prezentujemy zbiór zdjęć :

– ze spotkania Andrzejkowego,

– z prelekcji na wesoło wygłoszona przez Głuchego Mikołaja,

– z prelekcji psychologicznej „Jak mówić nie”,

– a także z innych wydarzeń.Projekt „Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Warszawie”
Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).