Zajęcia z języka migowego dla dzieci z zerówki 19.03.2014 r.


9.03.2014 r. p. Marta Abramczyk w naszym imieniu przeprowadziła zajęcia z języka migowego dla dzieci z zerówki Szkoły Podstawowej 133 im. Stefana Czarnieckiego 🙂 Dzieci dzięki takim zajęciom mogły poznać elementy z życia codziennego osób niesłyszących, a także poprzez zabawę nauczyć się w ciekawy sposób języka migowego 🙂