“Wiadomości dla Głuchych na wesoło – Wojna i Popeye”


Powrót do serii “Wiadomości dla Głuchych na wesoło” – “Wojna i Popeye”


Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).