Ikona oznaczającą tłumaczoną treść na PJM

Bezpłatne lekcje online dla niesłyszących dzieci (Informacja w PJM)


22 października o godz. 10:00 rozpoczyna się cykl zajęć online dla dzieci niesłyszących w ramach programu STEM Kindloteka, organizowanego przez Amazon we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog oraz Fundację Widzialni. Jego celem jest popularyzacja edukacji według nowoczesnego modelu STEM wśród uczniów i nauczycieli oraz stwarzanie im możliwości do zdobywania wiedzy i kompetencji przyszłości. Model edukacji STEM to idea holistycznego podejścia do procesu nauczania i uczenia się, integrowania w procesie edukacyjnym różnych dziedzin wiedzy i rozwijania m.in. takich umiejętności jak logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów, kreatywność i współpraca.

Skrót STEM pochodzi od pierwszych liter angielskich wyrazów:
S – Science (nauka)
T – Technology (technologia)
E – Engineering (inżynieria)
M – Math (matematyka)
I to właśnie te obszary rozwijane są podczas zajęć w ramach programu STEM Kindloteka.

Począwszy od 22 października, raz w miesiącu, odbywać się będą bezpłatne lekcje online skierowane są do dzieci niesłyszących, które będą mogły rozwijać swoje kompetencje cyfrowe bez konieczności wychodzenia z domu. Co ważne, będą odbywać się raz w miesiącu przez cały bieżący rok szkolny w ramach trwającego programu STEM Kindloteka i będzie można z nich skorzystać na stronie www.cyfrowydialog.pl. Fundacja Widzialni zadba o dostępność tego projektu, zapewnimy tłumaczenie na język migowy oraz napisy na żywo.