Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki

Warsztaty Rękodzieła Artystycznego – przygotowanie się do Wielkanocy


Nasi uczestnicy projektu wykonali piękne ozdoby Wielkanocne – z materiałów w większości przeznaczonych do ponownego przetwórstwa, takich jak: opakowanie po jajkach, wydmuszki, słoiki, gazety. Zapraszamy do galerii zdjęć!


 


Dofinansowano przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).