Zajęcia Kulinarne – zbiór wybranych zdjęć z zajęć


Zapraszamy wszystkich uczestników zadania “Nasz sukces to aktywność we wszystkich aspektach życia” do uczestniczenia w zajęciach kulinarnych!

Regularnie się odbywają się one w piątki. Szczegółowe informacje są objaśniane na miejscu, przy rekrutacji do projektu.Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).