SŁOWNIK: CZAS WOLNY I ZAKUPY


Słownik został stworzony dzięki pracy głuchych praktykantów oraz społeczników. Można go traktować jako dodatkowy element nauki polskiego języka migowego, jednak nie zapominajmy, że sam słownik nie wystarczy do opanowania PJM. Należy pamiętać także o istnieniu różnych wariantów znaków, które niekoniecznie mogą zostać ujęte w niniejszym słowniku. Publikujemy tutaj ogólnopolskie znaki PJM i warianty występujące wśród młodzieży i seniorów w Warszawie.

Staramy się go systematycznie, powoli rozwijać. Możecie czasem mieć wrażenie misz-maszu (postaci, tła) i mniejszego profesjonalizmu, mimo tego prosimy Was o wyrozumiałość, gdyż słownik jest tworzony i publikowany całkowicie za darmo. Obecnie baza ma około 750 znaków PJM podzielonych tematycznie i według alfabetu.


CZASOWNIKI I PRZYSŁÓWKA WSPOMAGAJĄCE

BAWIĆ SIĘ

CZYTAĆ

GRAĆ

IMPREZOWAĆ

1.

 

2.

KIBICOWAĆ

ODPOCZYWAĆ

OGLĄDAĆ

PÓJŚĆ

RAZEM

SPACEROWAĆ

SURFOWAĆ PO SIECI (w smartfonie/tablecie)
ŚPIEWAĆ

TAŃCZYĆ

ZAPRASZAĆ

 

CZAS WOLNY: NA MIEŚCIE

BAR

DYSKOTEKA

KINO

MECZ

MUZEUM

PARK

1.

2.

RESTAURACJA

STARE MIASTO

TEATR

 

CZAS WOLNY: W DOMU

GAZETA

KOMPUTER

KSIĄŻKA

LAPTOP

MUZYKA

RADIO

TELEWIZOR

 


 

ZAKUPY

SKLEP

ZAKUPY

 

KOSZYK

KUPOWAĆ

PŁACIĆ

SPRZEDAWCA

WÓZEK