PODSTAWOWY KURS A1 (ELEMENTARNY)


Daty Dni tygodnia Przypisana grupa Cena
 

LIPIEC – SIERPIEŃ

03.07 – 04.08.2023

KURS ON-LINE

20 spotkań
(90 godzin dydaktycznych)

 

w poniedziałki, środy, czwartki i piątki
(z wyłączeniem wtorków)
godz. 9:00 – 12:30
Grupa 4 Cena: 1400zł
 

LIPIEC – SIERPIEŃ

03.07 – 04.08.2023

KURS ON-LINE

20 spotkań
(90 godzin dydaktycznych)

 

w poniedziałki, środy, czwartki i piątki
(z wyłączeniem wtorków)
godz. 17:00 – 20:30 
Grupa 5 Cena: 1400zł
 

WRZESIEŃ – LISTOPAD

04.09 – 20.11.2023

KURS ON-LINE

22 spotkań
(90 godzin dydaktycznych)

 

w poniedziałki i czwartki

godz. 17:00 – 20:15

Grupa 6 Cena: 1400zł
 

WRZESIEŃ – LISTOPAD

02.09 – 26.11.2023

KURS ON-LINE

20 spotkań
(90 godzin dydaktycznych)

 

w soboty i niedziele

godz. 9:00 – 12:30

Grupa 7 Cena: 1400zł

Dokładny opis kursu PJM A1 znajduje się pod formularzem zgłoszeniowym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS PJM A1


  *Na dane podane w zgłoszeniu zostanie wystawiona faktura VAT.

   
   

   

  Zaliczka**:

   Zaliczka (200zł) wpłacona - nie staram się o dofinansowanie PFRON.Zaliczka (70zł / 140zł) wpłacona - staram sie o dofinansowanie z PFRON

  ** Ważne: przeczytaj poniżej, zanim przejdziesz dalej.

  - W przypadku ubiegania się o dofinansowanie z PFRON, zaliczka w zależności od dofinansowania wynosi 5% lub 10% wysokości ceny kursu, czyli 70zł lub 140zł.

  - W przypadku nieubiegania się o dofinansowanie z PFRON, zaliczka wynosi 200zł.

  - Zaliczka, w pełnej wysokości, podlega zwrotowi na konto uczestnika w przypadku odwołania kursu z winy organizatora.

  - Zaliczkę należy wpłacać na konto nr. 75 1240 6074 1111 0010 3333 5141.
   
   

   

  Wybór kursów:

  Poziom A1

   
   

   

  Dodatkowe pytania/informacje:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie ul. Białostocka 4 w celach związanych z realizacją kursów języka migowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

  Przyjmuję do wiadomości informację o kosztach szkolenia zawartą w ogłoszeniu o naborze na o kurs i zobowiązuję się do uiszczenia niezbędnych opłat.

  Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub w jego trakcie dokonane płatności nie są zwracane.
   
   

  PZG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia szkolenia. Osoby zapisane na kursy zostaną o takiej zmianie niezwłocznie poinformowane. Jeśli nowy termin nie zostanie przez uczestnika zaakceptowany wpłacona zaliczka podlega zwrotowi w pełnej wysokości.

  PZG zastrzega sobie prawo odwołania kursów w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

   
   


  OPIS KURSU PJM A1

  Program kursów obejmuje 90 godzin dydaktycznych zajęć . Jest przeznaczony dla osób rozpoczynających naukę języka migowego.

  Od zera do bohatera. Mówią, że pierwszy krok zawsze jest najtrudniejszy. Nie na naszych kursach. Podczas zajęć w przyjaznej atmosferze będziesz stopniowo rozwijał kompetencje komunikacyjne w polskim języku migowym, dzięki specjalnie zaprojektowanym jednostkom lekcyjnym.

  Celem kursu jest rozwój u uczestników kompetencji komunikacyjnej w PJM dla poziomu podstawowego A1. Kursanci wezmą udział w wielu ćwiczeniach językowych rozwijających ich produktywność wypowiedzi na kanale wizualno-przestrzennym, odbiór wypowiedzi w PJM, interakcję oraz mediację to znaczy, że podczas nauki skupiamy się na wszystkich sprawnościach językowych poza czytaniem i pisaniem, ponieważ polski język migowy nie posiada oficjalnej formy notacji, dlatego treści w głównej mierze przekazywane są za pomocą filmów w PJM. Językiem używanym na kursie jest język docelowy czyli polski język migowy. Przed zapisem zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem kursów języka migowego.  

  Dodatkowo uczestnicy kursu poznają podstawy wiedzy o języku migowym i sposobach komunikowania się oraz przygotują się do dalszego doskonalenia swoich umiejętności poprzez korzystanie z dostępnych na rynku materiałów.

  Kursy zakończą się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest udział w minimum 80% zajęć.

  Uczestnicy kursów otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu wraz z wpisaną oceną końcową.

   

  Opis Kursu A1 z opisem poszczególnych lekcji z tematyką.