Art. 109.


ORGANIZACJA I DZIAŁANIE

Art. 109.

  1. Sejm i Senat obradują na posiedzeniach.
  2. Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 98 ust. 3 i 5.