Art. 164.Art. 164.

  1. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.
  2. Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa.
  3. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.