Art. 29.Art. 29.

Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.