Art. 182.


Art. 182.

Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa.