Aneks (do umowy kredytowej)Opis

Aneks (do umowy kredytowej) uzupełnienie umowy o zapisy, które zmieniają bądź uzupełniają pierwotne treści dokumentu. Zmiany mogą na przykład dotyczyć wydłużenia okresu kredytowania, podniesienia lub zmniejszenia kwoty kredytu, wcześniejszej spłaty zobowiązania, zmiany waluty itd.