Wynagrodzenie bruttoOpis

Wynagrodzenie brutto wynagrodzenie plus podatek plus obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.