Ubezpieczenie kredytuOpis

Ubezpieczenie kredytu wprowadzono po to, aby zaoszczędzić klientowi trudnych sytuacji w przypadku zajścia nieprzewidzianych okoliczności życiowych. Najpopularniejsze jest ubezpieczenie od utraty pracy, kiedy to ubezpieczyciel – po spełnieniu określonych warunków – przejmuje na siebie na pewien czas obowiązek obsługiwania kredytu.