KarencjaOpis

Karencja określony w umowie okres dzielący datę kończącą wykorzystanie kredytu, a datę rozpoczęcia spłaty rat.