EuroOpis

Euro jest wspólną walutą krajów Unii Europejskiej. Dotychczas wprowadziło ją u siebie 17 krajów.