Wniosek kredytowyOpis

Wniosek kredytowy dokument składany przez klienta w chwili podjęcia decyzji o ubieganie się o kredyt. Może mieć formę papierową lub – coraz częściej – elektroniczną.