Stała stopa procentowaOpis

Stała stopa procentowa umówiona, stała (niezależnie od zmian stóp procentowych na rynku) stopa procentowa lokaty lub kredytu.