Rada Polityki Pieniężnej (RPP)Opis

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podejmuje decyzje w sprawach polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. RPP ustala corocznie założenia polityki pieniężnej.