EksportOpis

Eksportem nazywamy wyprodukowane w kraju towary i usługi, które zostały sprzedane za granicę.